Advenstdienst: de stoel van Elia

Advenstdienst: de stoel van Elia
Datum 15 december 2019
Tijd 10:00 - 11:00 uur

Op 15 december is onze tweede adventsdienst, samen met de gereformeerden, in hun kerk, maar wel op onze vertrouwde tijd: 10 uur !
In de aanloop van deze dienst kwamen we bijeen in de Kosterij, om te praten over de stoel van Elia: de profeet waarvan gezegd wordt dat hij terug zal komen in deze wereld als voorbode van de Messias.

Wat weten we van deze toch wat tragische figuur, en hoe kan hij ons inspireren, troosten of bemoedigen? Welke verwachtingen hebben we zelf van de komst van de Messias?
De dienst wordt geleid door ds Japke van Malde (predikant remonstranten) en dhr Joost de Bruijn (kerkelijk werker gereformeerden). De kerk staat aan de Achterweg 4 in Nieuwkoop.

Agenda