Agape viering

Agape viering
Datum 4 november 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur

Een kerkdienst onder leiding van ds Marthe de Vries, met een agape viering.  Een agapemaaltijd is een “maaltijd van liefde”, geen zogenaamd “avondmaal” (herdenking van de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden vierde voor hij gekruisigd werd), maar een viering waarin we samen aan tafel gaan om een eenvoudige maaltijd te gebruiken. Het idee komt uit de eeuwen na Jezus’ leven, toen zijn volgelingen bij elkaar kwamen om samen te eten. Dat geeft saamhorigheid en kan een mooie manier zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Agenda