Je bent JONG en je wilt wat….

Datum 21 maart 2018
Tijd 18:30 - 21:00 uur

Als je later oud en wijs wilt worden…moet je nu eerst jong en onbezonnen zijn… (spreuk op www.omdenken.nl)
Op 21 maart komt een groep “jongeren” uit onze gemeente bij elkaar om nader met elkaar kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan over het thema HOUVAST.
Iedereen tot 65 jaar is uitgenodigd hier bij te zijn, de jongste is een twintiger, de oudste net zestiger geworden.
Jongeren hebben het druk, met een baan, kinderen, ouders,  vrijwilligerswerk – we zien elkaar daarom weinig, en dat is de reden om iets te organiseren voor deze groep.
Om 18.30 uur beginnen we in de Kosterij, en eten een hapje en drinken een drankje.
Opgave bij de predikant: japkevanmalde@gmail.com

Agenda