Boekbespreking: Masser Brock

Datum 16 januari
Tijd 14:00 - 15:30 uur
Locatie Kosterij

In onze tijd waarin er getwijfeld wordt aan wat er in de kranten te lezen is, is het boek van Bert Wagendorp “Masser Brock” een aanrader, want al lezende gaan we ons realiseren dat waarheid altijd relatief is. Er worden dingen verteld, maar ook dingen verzwegen. Dit boek is door de leesclub gekozen om samen te lezen en te bespreken op woensdagmiddag 16 januari.
Onze predikant Japke van Malde zal daarbij aanwezig zijn, want op zondag 17 februari zal dit boek een rol spelen in de kerkdienst. Er worden dan verbanden gelegd met bijbelse verhalen waarvan we ons ook af kunnen vragen: was dat nieuws, of nepnieuws? Is het waar of verzonnen?
Ook u bent welkom op woensdagmiddag 16 januari in de Kosterij, de bespreking van het boek is niet alleen voor leden van de leesclub. Het is mooi als u het boek gelezen hebt …

Agenda