De mens en zijn tegenover

De mens en zijn tegenover
Datum 17 augustus - 4 september

In Genesis wordt verteld hoe hemel en aarde geschapen zijn, in zeven dagen. Alles is ontstaan door het woord van God: God sprak, en de wereld was, alles is door God gemaakt –  zo staat het er.
Op de vijfde dag maakt God de eerste levende wezens, vissen en vogels, die hij zegent met vruchtbaarheid. Alle dieren worden geschapen naar hun aard, maar als God op de zesde dag de mens schept, gaat het anders. God zegt:
Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee, de vogels van de hemel, over de hele aarde en over alle dieren die op de aarde kruipen.

Dieren zijn geschapen naar hun eigen aard, ze zijn altijd zichzelf. Maar de mens heeft een andere roeping, van hem wordt verantwoordelijkheid verwacht, voor de hele aarde en al wat er op leeft. Dat is nogal wat, en zeker in de afgelopen maanden is de urgentie van die verantwoordelijkheid scherper dan ooit naar voren gekomen.
Gelukkig staat de mens er niet alleen voor: God schiep de mens, manlijk en vrouwlijk schiep hij hen, staat er.

Even verderop in Genesis wordt het anders verteld: Adam, de mens, is door God geschapen, maar hij is alleen. Er zijn wel beesten en bomen om hem heen, maar die zeggen hem niks. God zegt: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik maak voor hem een hulp als zijn tegenover.
Een tegenover is iemand die niet alleen met je mee denkt, en je helpt waar dat nodig is, maar die je ook tegen durft te spreken. Dat hebben we allemaal wel eens nodig: zou je dat wel zo doen? Kan je niet beter….? Besef je wat de consequenties zijn?
We leven op aarde niet alleen, maar samen. Met alle moeilijkheden waar we mee te maken krijgen, hebben we elkaar nodig: om elkaar tot steun te zijn en om elkaar aan te spreken op onze eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen met een partner één op één, maar ook binnen onze gemeenschap mogen we dat gesprek met elkaar aan gaan.
Zo mogen we proberen voor elkaar “als een tegenover” te zijn.

Afbeelding: fragment van een beeld van Anke Birnie

Agenda