De vijf V’s: gesprekken in de huiskamer

De vijf V’s: gesprekken in de huiskamer
Datum 10 oktober
Tijd 14:30 - 20:00 uur

Op 10 oktober zijn er ’s middags en ’s avonds gesprekken in de huiskamer, dit jaar praten we over één van de vijf V’s aan de hand van de vijf artikelen van de remonstranten die afgelopen voorjaar verschenen in een brochure. Het gaat over vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.
Als u de brochure niet (meer) heeft en wel graag wil hebben, dan kunt u hem hier bestellen:
https://www.remonstranten.nl/product/vijf-artikelen-van-de-remonstranten/

Als u deel wilt nemen aan een gesprek, geeft u zich dan op bij de predikant (japkevanmalde@gmail.com)

 

Agenda