Etsen in de kerk

Etsen in de kerk
Datum 9 juni - 7 juli
Tijd 10:00 - 14:30 uur

Met Pinksteren zal aan de wanden van onze kerk weer veel bezienswaardigs te zien zijn. Drie leden/vrienden van onze gemeente zullen recent en bestaand werk tonen.
Janny, Bep en Bert zullen met veel genoegen hun etsen presenteren. Door het grote verschil in de stijl van werken zal een divers beeld ontstaan, waarbij iedere toeschouwer ongetwijfeld zijn eigen voorkeur zal uitspreken. Alle drie de exposanten zijn al vele jaren lid van de Grafiekgroep van ‘t Reghthuys te Nieuwkoop.
De volledige groep viert in oktober dit jaar haar 40-jarig bestaan met als thema “Verandering”. We sluiten dan weer aan bij de nationale grafiekmanifestatie “Grafiek2019”, georganiseerd door Stichting Grafein.
Maar nu verheugen we ons eerst op de expo in ons eigen vertrouwde kerkje met als thema “Diversiteit in grafische technieken”.
U bent daarbij van harte uitgenodigd om tijdens de diensten of binnen de openingstijden ons werk te bekijken. Voor een toelichting is altijd één van de exposanten aanwezig.

Voor nadere informatie over de grafiekgroep zie www.grafiek/reghthuys-nieuwkoop.nl
Openingstijden: zaterdag    8 juni van  11.00 tot 16.00 u.
1e Pinksterdag    zondag      9 juni van  12.00 tot 16.00 u.
2e Pinksterdag    maandag 10 juni van  11.00 tot 16.00 u.

Na de Pinksterdagen zullen de  meeste etsen nog een aantal weken te zien zijn tijdens de kerkdiensten op zondag.

Agenda