Huiskamerbijeenkomst

Huiskamerbijeenkomst
Datum
27 oktober 2016
Tijd
14:00 uur
Locatie
De Witte Swaen II, Dorpsstraat 7b, Nieuwkoop.

Dit najaar is ons thema van de huiskamerbijeenkomsten “Pleidooi voor vrijheid”.
We gebruiken teksten uit de startdienst (4 september) en de dienst over gastvrijheid met de burgemeester op 16 oktober.
Hoe denkt u zelf over vrijheid en wat zijn uw ervaringen met (gast)vrijheid in deze tijd?
U bent welkom op donderdag 27 oktober om 14.00 uur bij Coby van Leeuwen, De Witte Swaen II, Dorpsstraat 7b, Nieuwkoop.
Of op woensdag 2 november om 10.30 uur bij Anja IJsselstijn, Margrietlaan 1, Nieuwkoop.
Graag horen we of u er bij bent, opgave via de mail of telefoon bij Coby van Leeuwen, cobyv.leeuwen@kpnplanet.nl, 0172 408274 of via de inschrijflijsten die in de kerk liggen.

Agenda