In isolement (blog 15 mrt)

In isolement (blog 15 mrt)
Datum 30 augustus - 31 augustus
Tijd 16:10 uur

Ook in de bijbel komen besmettelijke ziektes voor, zoals melaatsheid, een bacteriële besmetting die tegenwoordig lepra genoemd wordt, en die wordt over gebracht door hoesten of niezen.
In Numeri 12 wordt verteld dat Mozes ruzie krijgt met zijn broer Aäron en zus Mirjam, hij wijst ze ferm terecht als ze zijn leiderschap betwisten. Daarna wordt verteld dat Mirjams huid vol met uitslag zit, haar huid is zo wit als sneeuw, ze is melaats.
Aäron zegt tegen Mozes: ‘Kijk eens naar ​Mirjam! Dat kan toch niet zo blijven? Ze ziet eruit als iemand die dood geboren is!’
Mozes roept God aan, en vraagt: ‘Genees haar, Eeuwige, ik smeek het u!’
Maar dat gebeurt niet meteen: eerst moet Mirjam zeven dagen buiten het kamp blijven, in isolatie – in onze tijd kunnen we ons daar meer dan ooit iets bij voorstellen. Tijdens die zeven dagen, blijven de Israëlieten in de buurt, ze trekken niet verder, pas als ze terug is gekeerd, vervolgen ze hun reis.
Dat is een mooi voorbeeld van solidariteit op afstand: het natje en droogje verzorgen voor mensen die thuis moeten blijven. Af en toe bellen, appen of via internet elkaar “zien”, in afwachting op opheffing van het isolement. Zeven dagen, of misschien worden het zeven weken …. laten we doen wat het volk voor Mirjam deed: niet verder trekken, maar wachten tot ze terug mag komen.

Agenda