Kerkdienst: Dicht erbij

Kerkdienst: Dicht erbij
Datum 15 juli 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur

mw. ds. J. van Malde.

Een bijzondere zomerdienst, met als thema DICHT – ERBIJ

De titel verwijst naar het liedboek, waarin naast de bekende en onbekende liederen ook veel gedichten staan.
De gedichten staan ERBIJ.
In deze dienst besteden we daar aandacht aan, de liturgie zal een afwisseling zijn van liederen, stiltes, gedichten en gebeden – en we leggen verband met ons jaarthema “Houvast”.
De dienst is voorbereid door leden van de werkgroep liturgie, die enkele gedichten zullen lezen.
Muzikale medewerking verlenen Wanda den Besten en Atie Kroon, met enkele mooie muziekstukken als intermezzo.

 

Agenda