Kerkdienst met ds Tjaard Barnard

Kerkdienst met ds Tjaard Barnard
Datum 3 juni 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur

Deze zondag gaat onze oud-predikant Tjaard Barnard voor Hij is thans predikant in Rotterdam bij de remonstranten.
U bent van harte welkom.

Agenda