Oecumenisch avondgebed

Oecumenisch avondgebed
Datum
10 april
Tijd
19:30 - 20:30 uur
Locatie
Hervormde kerk

Elk jaar zijn er in de weken voor Pasen oecumenisch avondgebeden. 

Dit jaar is het thema “Een nieuw begin”.
Door korte vieringen willen wij d.m.v. lied, gebed en schriftlezing, ons in oecumenisch verband voorbereiden op de Stille Week en het grote feest van Pasen.
We volgen zoveel mogelijk het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
U bent van harte welkom bij deze avondgebeden die plaats vinden in de Hervormde kerk, aan het Reghthuysplein.
De avondgebeden worden georganiseerd door de gemeenschap van kerken in Nieuwkoop.

woensdag 10-04-2019 19.30 uur

Agenda