Avondgebed: een nieuw begin

Avondgebed: een nieuw begin
Datum 20 maart
Tijd 19:30 - 20:30 uur
Locatie Hervormde kerk

Elk jaar zijn er in de weken voor Pasen oecumenisch avondgebeden. 

Dit jaar is het thema “Een nieuw begin”.
Door korte vieringen willen wij d.m.v. lied, gebed en schriftlezing, ons in oecumenisch verband voorbereiden op de Stille Week en het grote feest van Pasen.
We volgen zoveel mogelijk het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
U bent van harte welkom bij deze avondgebeden die plaats vinden in de Hervormde kerk, aan het Reghthuysplein.
De avondgebeden worden georganiseerd door de gemeenschap van kerken in Nieuwkoop.

Data:
woensdag 20-03-2019 19.30 uur
woensdag 27-03-2019 19.30 uur
woensdag 03-04-2019 19.30 uur
woensdag 10-04-2019 19.30 uur

 

 

Agenda