Pinkstergebed

Pinkstergebed
Datum 22 augustus - 31 augustus

De geplande Pinksterdienst, samen met de remonstrantse gemeente van Oude Wetering en de jongerengemeente Arminius, kan geen doorgang vinden door de coronacrisis. De predikanten hebben samen een Pinkstergebed gemaakt:

Mogen we in gebed ons verbonden voelen met god en met elkaar:

Uit de diepten roepen wij u, Eeuwige
kom met uw geest in ons midden en wakker het licht aan dat in ons brandt
nu we ervaren hoe weerloos en kwetsbaar het leven is
hoe we plotseling stil lijken te staan en niets meer vanzelf spreekt

Meer of minder opgesloten in ons eigen verhaal
komen beelden boven van hoe het leven verloopt:
dat het ons soms voor de wind gaat, dat we in vuur en vlam kunnen staan
voor de schoonheid, liefde en trouw die we ontmoeten …
… en dat we op andere momenten ervaren dat ons leven woest en leeg kan zijn
als de oervloed uit de schepping
Kom ons tegemoet met uw geest, dat er beweging komt, nieuwe inspiratie
om verder te gaan op onze weg door het leven:
Kom … adem ons open.

We vragen u: help ons om de moed niet te verliezen
nu we letterlijk afstand moeten houden:
wees bij mensen die hun huis niet meer uit kunnen
en bij mensen die niet terug kunnen keren naar hun thuis.
Help ons verbinding te zoeken en te vinden,
met u en met elkaar, dat we elkaar vast houden
in momenten van gebed en momenten van aandacht:
Kom … adem ons open

Kom met uw geest in ons midden
dat het goede in mensen aangeraakt wordt en groeien mag
dat de tongen van de geest het vuur mogen aanwakkeren
waarmee we opkomen voor hen die daarvoor op ons vertrouwen
om zo de wereld van vrede en liefde gestalte te geven
en niet weg te kijken als onrecht het leven bemoeilijkt.
Dat de verschillen in opvattingen en uitspraken
ons niet doen verharden
maar dat we de dialoog levend houden
vanuit het vertrouwen dat we elkaar willen blijven begrijpen
in een gezamenlijk streven naar een wereld waarin iedereen er mag zijn
Kom… adem ons open

Laat ons het licht in de wereld zijn, aangewakkerd door uw Geest.

Amen.

Tekst: ds Jan Berkvens en ds Japke van Malde

 

Agenda