Een psycholoog op de kansel…. bij de remonstranten kan dat !

Datum 11 februari 2018
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Nieuwkoop

Op zondag 11 februari houdt Rachel Adriaanse een overdenking over ouderdom en waardigheid. 

Oud is in, lijkt het wel. Regelmatig verschijnen er berichten in de media over ouderdom, zorgkosten en voltooid leven.
Ouderen lijken vooral een economische kostenpost en een politiek probleem. Hoe kunnen we waardiger en spiritueler over de laatste levensfase nadenken?

Rachel Adriaanse is als GZ-psycholoog werkzaam in de ouderenzorg, in woonzorgcentrum Nolenshage in Den Haag.
Ze werkt met name voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en voor mensen die palliatieve, terminale zorg krijgen.”

Agenda