startdienst: HOUVAST

startdienst: HOUVAST
Datum
10 september 2017
Tijd
11:00 - 12:30 uur
Locatie
Nieuwkoop

Houvast, is het jaarthema: Kunnen bijbelse figuren ons houvast geven?
De foto’s die in de kerk hangen van mensen die wachten op het voorbij komen van processies (OP WEG MET MARIA) worden erbij betrokken.

Het remonstrantse koor Min Ghesellen verleent medewerking aan de dienst.
De dienst wordt geleid door onze predikant Japke van Malde

Let op: de dienst begint later dan anders: 11.00 uur koffie in de Kosterij, om 11.30 uur begint de dienst.

1e collecte St. Plattelandsontwikkeling Senegal

Agenda