Startdienst met Farah Karimi

Startdienst met Farah Karimi
Datum 16 september 2018
Tijd 11:30 - 13:30 uur

Op zondag 16 september starten we het nieuwe seizoen, met als thema “Geloven in vrijheid”, aanvang 11.30 uur.
In de kerkdienst zal Farah Karimi onze gast zijn. Farah Karimi is sinds 2008 algemeen directeur van ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Oxfam Novib in Den Haag.
Ze werd geboren in 1960 in Iran, en was betrokken bij het verzet tegen de sjah. Ze sloot zich aan bij een verzetsbeweging tegen het bewind en vluchtte in 1983 via Irak naar Duitsland waar ze politiek asiel kreeg.
In 1989 vestigde ze zich met haar gezin in Nederland, waar ze studeerde in Groningen en de Nederlandse nationaliteit kreeg.
Ze was onder meer tweede Kamerlid voor Groen Links en zat in het bestuur van Vluchtingen Organisatie Nederland. Mensenrechten en internationaal recht hebben haar bijzondere aandacht.
Ze zal spreken over de vraag “Wat doe ik met mijn vrijheid?”, een mooie opening van ons jaarthema “Geloven in vrijheid”.
Haar eigen ervaringen zullen daarbij een rol spelen, en na de dienst kunt u met haar napraten – er wordt gezorgd voor broodjes en wat te drinken.

Aan de dienst zal het koor Min Ghesellen onder leiding van Simon Stelling medewerking verlenen.
Van harte welkom vanaf 11 uur voor een kopje koffie!

Agenda