Wie ben je?

Wie ben je?
Datum 17 maart
Tijd 10:00 - 11:00 uur

Deze zondag staat de dienst in het teken van psalm 139: Gij kent mijn hart, gij doorgrondt mij. We gaan vanuit verschillende invalshoeken de tekst lezen en zingen, en luisteren naar een uitleg van Jos Zeelen.
De dienst wordt geleid door ds Japke van Malde

Agenda