22 april 2017

Kader Abdolah

Geschreven door Japke van Malde

Op woensdag 19 april vertelde de schrijver Kader Abdolah ons een verhaal. Hij nam ons in zijn vertelling mee naar zijn geboorteland, het voormalig Perzië, alwaar hij opgroeide in een groot huis met vijf verwante families. De bibliotheek had zijn grote interesse en hij droomde ervan ooit een beroemd schrijver te worden; een andere droom van hem was om minister-president te worden, welk ambt een van zijn voorouders had vervuld.

Echter, roerige tijden braken aan, het land werd op een gegeven moment geamerikaniseerd en in zijn studententijd (hij studeerde natuurkunde) sloot hij zich aan bij de linksdenkenden, die tegen de sjah waren. De oorlog tussen Iran en Irak brak uit en Kader vluchtte maar Turkije, alwaar hij circa anderhalf jaar als zwerver woonde.

Uiteindelijk arriveerde hij in Amsterdam en op 34-jarige leeftijd kwam hij in een asielcentrum terecht. Na een aantal pogingen om aan de slag te komen (met hulp van een Perzische tapijtenhandelaar uit Amsterdam), valse paspoorten en aanzet tot smokkel, ging hij naar een soort Nederlandse cursus. Hij kreeg een woning toegewezen in het dorp Zalk, vlakbij Zwolle. Het eerste Nederlandse boek, Jip en Janneke, dat hij las, leende hij in de bibliotheek in Zwolle en dit boek was de aanzet voor hem om in het Nederlands te schrijven, hoewel hij er nog niet toe in staat was. Met hulp van buurvrouwen kreeg hij de taal onder de knie en na 3 jaar werd zijn eerste Nederlandstalig boek gepubliceerd. Wekelijkse stukjes in de Volkskrant volgden en uiteindelijk heeft hij zijn droom om schrijver te worden gerealiseerd. Zijn 18e  en laatst verschenen boek  heet “Salem Europa”.

Op humoristische en verhalende wijze heeft de auteur ons duidelijk gemaakt, dat je als emigrant én immigrant in een ander land  toch je dromen kunt verwezenlijken.

De avond werd besloten met het stellen van vragen uit het publiek. We kunnen terugzien op een leerzame en boeiende avond met vele toehoorders.

Anja IJsselstijn

                

 

 

Gerelateerd