20 oktober 2016

Preek van de leek: burgemeester Frans Buijserd

Geschreven door Japke van Malde

Op zondag 16 oktober, met als thema: Gastvrijheid.
De dienst werd geleid door ds. Japke van Malde, Henk van ’t Hoff bespeelde de vleugel.

Harrie de Pater heette allen welkom, vooral natuurlijk burgemeester Buijserd. De kerk was vol, ondanks de ongelukkige omstandigheid dat op hetzelfde moment in de gereformeerde kerk óók een Preek van de Leek werd gehouden. Maar, zoals een kerkganger terecht zei: “Wij hebben de burgemeester!”.
Er werd veel gepreek-van-de-leek01zongen in deze dienst, o.a. het lied dat mij steeds ontroert: “De Heer is mijn herder”. Maar ook veel geluisterd: Japke introduceerde eerst het thema van de dienst, gastvrijheid, met een tekst uit Pirke avot , Hebreeuws voor uitspraken van rabbijnen en wijzen in de Misjna. Daarna las ze twee Bijbelteksten voor over het gebod van gastvrijheid ( Genesis 18: 1-16 en 2 Koningen  4: 8-16). De burgemeester deed daarna, in zijn rol als gastprediker, de overdenking.

Eerst beschreef hij de aankomst van hem en zijn partner  in Ter Aar. Toen de verhuizers nog bezig waren met uitpakken zei een buurjongen: “Het zijn homo’s!”. “Ja  en?”, was het antwoord van de jonge Marokkaanse verhuizer. Dit “welkom”  hadden ze niet verwacht in de overwegend christelijke plattelandsgemeente Nieuwkoop. Gelukkig volgden later veel prettige ontmoetingen met de Nieuwkoopse burgerij. Maar: toen enige tijd later enkele vluchtelingen in een leegstaand gebouw werden gehuisvest kwamen veel protesten.  “We kwamen hier voor onze rust!”, zei een omwonende. En die rust werd verstoord door ongenode gasten .
De Bijbel is duidelijk over gastvrijheid, aldus de burgemeester : je mocht een gast je huis niet weigeren . Het werd beschouwd als een eer om een gast te ontvangen. In de Hebreeën- brief staat: “Vergeet niet gastvrij te zijn. Want daardoor hebben sommigen , zonder het te weten, engelen geherbergd”.  De gast kon wel de profeet Elia of Elisa zijn! Zo kon gastvrijheid onbewust een ontmoeting betekenen met God. Zou aan Elia of Elisa in de huidige tijd ook onderdak zijn aangeboden? Volgens de burgemeester is het antwoord:” Ja! “.

In Nieuwkoop is het uiteindelijk ook goed gegaan met de opvang van vluchtelingen. Wel is bij de huidige welvaart het optrekken van muren en hekken een natuurlijke reactie: men wil het eigen bezit beschermen.  Maar: we moeten de weg naar elkaar zien te vinden, jezelf openstellen, de vreemdeling beter leren kennen en vooral: respect tonen. Het bieden van onderdak en bescherming is een kerntaak in zowel de christelijke, Joodse als de islamitische traditie . Stap dus op de vreemdeling af, verwelkom hem en help hem.  En misschien, besloot de burgemeester zijn overdenking, is die vreemdeling ook nog een Engel!

De muzikale omlijsting door Henk van ’t Hoff sloot geweldig aan bij de woorden van de burgervader: “Visite…” hoorden we, en “Hoor wie klopt daar kinderen”. Bedankt, Henk!

De slottekst uit Lev.preek-vd-leek-kosterij 19: 33-34 luidde: Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.
Het was een feestelijke dienst met een indrukwekkende Preek van de Leek. In de Kosterij werd nog lang nagepraat.
Allen die dit mogelijk hebben gemaakt: veel dank!

 

Trix Rattink

Gerelateerd