28 februari 2017

Veertig dagen

Geschreven door Japke van Malde

Het getal veertig is veelbetekenend: het volk Israël zwierf onder leiding van Mozes veertig jaar door de woestijn, in die tijd werd uit het volk dat uit Egypte was getrokken een nieuwe generatie geboren, die uiteindelijk het beloofde land Kanaän binnentrok.
Mozes was veertig dagen op de berg, om van God de tien woorden te ontvangen, en veel later trokken Johannes en Jezus zich veertig dagen terug in de woestijn.

Veertig staat voor een periode van bezinning, een tijd om tot jezelf te komen, om na te denken over waar het in het leven om gaat.
Tussen Aswoensdag en Pasen zijn er veertig dagen (zondagen tellen niet mee), in de katholieke traditie is dat een periode van vasten en boete doen. Vasten kan een manier zijn om tot bezinning te komen, niet meer alles eten wat je wilt, maar keuzes maken.
Ook in protestantse kringen zie je steeds vaker mensen die in die tijd een vorm van onthouding zoeken, bijvoorbeeld door geen alcohol te drinken, geen vlees te eten, geen seks te hebben of je facebook niet meer gebruiken. Onthouding van iets waar je juist zo van genieten kunt, als een vorm van bewustwording van wat ons gegeven is. Je niet laten verleiden om toe te geven aan verlangen, maar je beheersen.

Jezus liet zich in die veertig dagen in de woestijn niet verleiden om dingen te doen die zijn macht zouden aantonen: van de tempel springen, stenen in brood veranderen en heerser van de hele wereld worden in ruil voor één aanbidding van de duivel.
Hij deed het niet, maar hoe verleidelijk is het om je macht te gebruiken, of om iets te doen om er zelf beter van te worden? Welk belang weegt het zwaarst?

Dat wordt ook de hamvraag als we straks mogen stemmen … welke politici maken hierin de juiste afweging?
Van mij mogen alle politici het Bijbelse voorbeeld volgen: laten ze zich vóór elk belangrijk besluit veertig uur terug trekken, om zich te bezinnen. Ik denk dat het helpen kan!

Japke van Malde, predikant

Gerelateerd