Agenda

Blogs van onze predikant

Hier vindt u korte teksten van onze predikant Japke van Malde, let niet op de data, die kloppen niet. De blogs zijn bedoeld als vervanging van onze diensten.. Lees verder

De mens en zijn tegenover

In Genesis wordt verteld hoe hemel en aarde geschapen zijn, in zeven dagen. Alles is ontstaan door het woord van God: God sprak, en de wereld was, alles is door God gemaakt –  zo staat het er… Lees verder

Keuzevrijheid (Gen. 2)

Na de schepping van de mensen, lijkt het paradijselijke leven te zijn begonnen, een wereld waarin het goed toeven is: er is genoeg te eten en er zijn geen vijanden. Er is alleen één beperking: ze mogen van alle bomen eten, behalve van.. Lees verder

Twee broers (Gen. 3)

De eerste mensen, Adam en Eva, krijgen twee zoons. Eerst Kaïn, in zijn naam klinkt het werkwoord “verkrijgen” door: een stevige man die je niet over het hoofd kunt zien. Als er een broertje geboren wordt, merkt Kaïn dat die alle aandacht.. Lees verder

Hoop

Nu ons kerkblad de Klepel niet uitkomt, heeft de kerkenraad een nieuwsbrief rondgestuurd, met op de voorkant twee coupletten uit een lied van Huub Oosterhuis, die we mogen lezen als een teken van hoop:.. Lees verder

Pinkstergebed

De geplande Pinksterdienst, samen met de remonstrantse gemeente van Oude Wetering en de jongerengemeente Arminius, kan geen doorgang vinden door de coronacrisis. De predikanten hebben samen een Pinkstergebed gemaakt:.. Lees verder

De onheilsprofeet (Jona 1)

De bijbelse profeet Jona is een fascinerende figuur, die van God naar Ninevé moet gaan, een grote stad in Assyrië, om de mensen daar te waarschuwen voor een groot onheil: hun goddeloze gedrag zal hun ondergang worden, dat moet Jona gaan vertellen. Maar daar heeft hij helemaal geen zin in, de rol van onheilsprofeet ligt.. Lees verder

Tot inkeer gekomen (Jona 2)

Jona wordt tijdens een hevige storm op zee overboord gegooid, nadat hij weigerde te doen wat God vroeg. De bemanning wil eerst zijn leven sparen, ze bidden tot hun eigen goden, en als Jona zegt.. Lees verder

Tegen wil en dank (Jona 3)

Jona begrijpt dat hij niet aan zijn opdracht ontkomt de inwoners van Ninevé te waarschuwen dat hun goddeloos gedrag hun ondergang zal worden. Maar hij zal het niet overdrijven. Deze grote stad beslaat “drie dagreizen”,.. Lees verder

Een barmhartig God (Jona 4)

Als de mensen in Ninevé zich omkeren, zou je zeggen dat Jona’s profetie geslaagd is: God zag hun omkeer en strafte hen niet. Prachtig. Maar Jona is niet blij, integendeel, hij is woedend en verwijt God dat hij lankmoedig, barmhartig.. Lees verder

Een lichtend vuur (Pasen)

Met Pasen vieren we het “leven uit de dood”: de duisternis heeft het licht niet overwonnen! Nu een onzichtbare vijand ons leven ontregelt en mensen doet sterven,komt het Paasfeest in een andere sfeer terecht: kun je het leven vieren als de dreiging van dood zo voelbaar is? Welke teksten kunnen ons moed geven? Ik herlas.. Lees verder

Waar is God? (blog 29 mrt)

In donkere tijden komt de vraag op: waar is God? Bestaat hij eigenlijk wel, als je ziet wat er in de wereld gebeurt,.. Lees verder