Agenda

Oecumenische dienst

Voor het eerst sinds Corona is er weer een Oecomenische dienst van de Gemeenschap van kerken in Nieuwkoop. Dit jaar is de dienst in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop. Namens de Remonstranten zal Wanda den Besten meedoen aan de voorbereidingen… Lees verder

Dienst met ds Friso Boogerd

Hij was Remonstrants predikant in Bussum en inmiddels met emeritaat. Hij is een van onze vaste voorgangers. Dit maal wordt gecollecteerd voor het Onderhoud en Restauratiefonds… Lees verder

Remonstrantse Streekdienst

Samen met alle vrijzinnige streekgemeenten (waaronder Boskoop, Waddinxveen, Alphen, Zwammerdam). Voorganger is de Remonstrantse Predikant Carolien Gutteling. De organist komt dit keer uit Boskoop. Er wordt gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Nederland… Lees verder

Preek van de Leek door wethouder

Wethouder Tom de Kleer (VVD) van onze gemeente Nieuwkoop zal de Preek van de Leek houden. Tom de Kleer is verantwoordelijk voor de portefeuille maatschappelijk werk met o.a.: participatie, werk en inkomen, vluchtelingen, gezondheidszorg, energie transitie en kunst & cultuur. Hij is de wethouder die contact houdt met de kerken in Nieuwkoop. In deze preek zal hij ondermeer zijn visie.. Lees verder

Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vóór de eerste advent) gedenken we onze overledenen. De nabestaanden van gemeenteleden of -vrienden die afgelopen jaar overleden zijn, worden uitgenodigd om in de dienst een kaars aan te steken als de naam genoemd wordt. Verder worden alle namen van dierbaren genoemd die voortleven in.. Lees verder