Agenda

Kerkdienst met ds Tjaard Barnard

Deze zondag gaat onze oud-predikant Tjaard Barnard voor .. Lees verder

Over het levenseinde …

De Kosterij

Het levenseinde, een lastig onderwerp… We hebben het er niet graag over,.. Lees verder

Dienst rondom Ida Gerhardt

Op 17 juni worden er enkele gedichten gelezen van Ida Gerhardt, naast een bijbeltekst uit Genesis over Hagar en Sara. .. Lees verder

Kerkdienst met ds Magnee

Deze zondag gaat ds Kim Magnée – de Berg voor, zij werkt als predikant in de federatie Gouda, een kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap… Lees verder

Kerkdienst: Dicht erbij

mw. ds. J. van Malde. Een bijzondere zomerdienst, met als thema DICHT – ERBIJ De titel verwijst naar het liedboek, waarin naast de bekende en onbekende liederen ook veel gedichten staan. De gedichten staan ERBIJ. .. Lees verder

Zomerse kerkdienst

In deze dienst gaat mevrouw Maaike Rosen Jacobson voor, uit Rotterdam. .. Lees verder