Agenda

Dienst met Martine Wassenaar

Zondag 21 juli gaat ds Wassenaar bij ons voor, een vertrouwd.. Lees verder

Dienst met gereformeerden

Deze zondag gaat de Haarlemse predikant Jan van Aller voor,.. Lees verder

Zomerdienst: Henk van ’t Hoff

Op 18 augustus gaat onze organist / pianist Henk van ’t Hoff voor in onze zomerdienst… Lees verder

Kerkdienst o.l.v. Barnard

Op 1 september zal Tjaard Barnard, onze oud predikant, de dienst leiden… Lees verder

Fototentoonstelling: rituelen

In de kerk hangen vanaf 7 september twee series foto’s van fotograaf Hans van Egdom, over rituelen in ons land. Een ritueel is een uiting in gebaar,.. Lees verder

Open Monumentendag

Ook dit jaar doen we mee met de Open Monumentendag: iedereen kan een kijkje nemen in onze mooie kerk. Dit jaar is er weer wat moois te zien:.. Lees verder

Startdienst: aanvang 11.30 uur

Ook dit jaar verleent het remonstrants koor Min Ghesellen o.l.v. Simon Stelling medewerking aan onze startdienst. Let op: aanvang 11.30 uur ! Thema van komend jaar is.. Lees verder

Contactochtend: theeleutjes

Enkele keren per jaar geven we ruimte in de Kosterij om met elkaar bij te kletsen. We doen dat onder koffietijd,.. Lees verder

Dienst o.l.v. ds J. van Woerden

De maand september wordt afgesloten met een dienst in onze kerk o.l.v. onze oud predikante Jeanet van Woerden… Lees verder

De vijf V’s: gesprekken in de huiskamer

Op 10 oktober zijn er ’s middags en ’s avonds gesprekken in de huiskamer,.. Lees verder

Oecumenische dienst

Op 13 oktober is de jaarlijkse oecumenische dienst in het dorp, onze eigen predikant Japke van Malde is één van de voorgangers… Lees verder

Dienst met agape maaltijd

Deze zondag zal ds Marthe de Vries uit Haarlem voorgaan, en we vieren dan met elkaar een agape maaltijd,.. Lees verder