Agenda

Dienst op zondag 29 januari met ds Sandra van Zeeland

Sandra van Zeeland predikant van de gemeente Boskoop, zal tijdens deze januari dienst de preek leiden… Lees verder

Streekdienst in Alphen aan de Rijn

Deze streekdienst vindt plaats in de Remonstrantse Kerk in Alphen aan de Rijn. Deze kerk, op de Samuel Aardewerksteeg 11, is een voormalige synagoge en monument. Dominee Laura van Asselt zal voorgaan in de dienst. Zij is tevens vaste predikant van de Remonstrantse Remonstrantse gemeente in Leiden en zal binnenkort terugkeren als vaste predikant van.. Lees verder

Bevestiging ds Laura van Asselt

Op 12 februari om 15.00 zal ds T Barnard de dienst leiden waarin ds PL van Asselt wordt bevestigd als predikant in Nieuwkoop.. Lees verder

Gezamenlijke Koffieochtend in de Kosterij op 12 februari

Dit keer weer een voordracht , Niek van Omme komt ons vertellen over zijn oom de kunstschilder Arie Wassenburg. Voor Arie Wassenburg (1896-1970, Delft) was tekenen en schilderen zijn lust en zijn leven en hij schilderde ook in Nieuwkoop! Vandaar onze bijzondere belangstelling. Stadsgezichten, portretten, stillevens, dieren en landschappen, zijn oeuvre is zeer divers. Van.. Lees verder

Ds I Leng Tan gaat voor op 26 februari 2023

Ds. Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door de week’ in Haarlem… Lees verder

Kerkdienst geleid door ds Sjerp van der Vaart

Sjerp van der Vaart volgt na een carrière in het Europarlement een opleiding tot dominee aan het Remonstrants Seminarie en master theologie op de Vrije Universiteit te Amsterdam . Hij is een enthousiaste voorvechter van het Europese ideaal… Lees verder