Agenda

Op 28 juli komt ds Reinhold Philipp naar Nieuwkoop

Reinhold Philipp (geb. 1971) is sinds 1999 predikant in de Remonstrantse gemeente in Den Haag. Hij is geboren en getogen in Beieren, in het zuiden van Duitsland en heeft in Regensburg, Passau en Leiden theologie gestudeerd. In Nieuwegein werkte hij in een verpleeghuis als geestelijk verzorger. Vóór zijn predikantschap werkte hij als oproepkracht in de.. Lees verder

dr Johannes Tromp leidt de dienst van 11 augustus

Johannes Magliano-Tromp is predikant geweest in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn, Hij werkt bij de Universiteit Leiden, de Haagse vestiging. Als theoloog is hij gespecialiseerd in de bijbelwetenschap, in het bijzonder over de apocriefe geschriften… Lees verder

ds I Leng Tan gaat voor tijdens de dienst van 25 augustus

Ds. Tan studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013 tot 2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk door de week’ in Haarlem… Lees verder

Startdienst samen met gereformeerden op 1 september

Tijdens deze gezamenlijke startdienst zal onze dominee dr Tjaard Barnard voorgaan. Tevens zal er afscheid worden genomen van de dominee van de Gereformeerde PKN gemeente, ds Gonja van ’t Kruis… Lees verder