Contactcommissie

De contactcommissie stelt zich ten doel het contact te onderhouden tussen de voorganger, kerkenraad, leden, vrienden en belangstellenden van onze gemeente. De contactcommissie legt bezoekjes af bij bijzondere gelegenheden, regelt de bloemen van de diensten en verzorgt de verjaardagskaarten. De contactcommissie organiseert de contactmiddagen en de lunches. Zij verzorgt de P.R. o.a. door berichtgeving in de Klepel. De contactcommissie bestaat uit:

Jopie Zwanenburgvoorzitter
Marjanne Ruijsactiviteiten
Coosje Witbraadpenningmeester
Diddy Visserlid
ds. Japke van Malde vertegenwoordiging kerkenraad