Werkgroep Geloof en Samenleving (G&S)

Tot de kerntaken van het gemeente zijn behoort dat we onze betrokkenheid tonen tot alles wat er in de wereld gebeurt. Wij zijn de ogen en oren van de gemeente in de wereld, zodat we op de een of andere nieuwkoop mei 2106-6
manier iets kunnen betekenen voor onze naasten, dichtbij en ver weg. We doen dat door in elke dienst te collecteren voor een organisatie waar we ons mee verbonden voelen zoals ons speerpuntproject de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal. Deze ondersteunt diverse vormen van bedrijvigheid in het dorp Ndondol en de dorpen daar omheen, u kunt hier meer over vinden op hun website http://www.spsenegal.nl.  Daarnaast steunen we in het kader van diaconaat, duurzame ontwikkeling en milieu enkele organisaties verder weg en in onze eigen regio, zoals vluchtelingenhulp en de voedselbank. Er is een jaarlijks collecterooster en in de Klepel kunt u lezen voor welk doel er op de komende zondagen gecollecteerd wordt. De werkgroep G en S organiseert ook elk jaar een agapémaaltijd (in een kerkdienst) en een filmvoorstelling (in plaats van een kerkdienst) in de kerk of Kosterij. Ook de zorg voor mensen in persoonlijke nood komt aan de orde in de werkgroep, in nauw overleg met de predikant. U kunt zich tot haar wenden als u iemand kent die onze aandacht verdient of hulp nodig heeft.
Samenstelling van de werkgroep:

Annelies Bonebakkervoorzitter
Bep Aartsesecretaris
Henk Sweersadministrateur
Ellen van Wijlandlid
Paulette Zijlstra-Kosterlid

nieuwkoop mei 2106-7

Het rekeningnr. is: Rabobank NL53RABO0110256867 t.n.v. Rem. Gem. Nieuwkoop, werkgroep Geloof en Samenleving.