Onderhoud-en restauratie fonds (ORF)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Monumentale Preekstoel

Dit is een zelfstandig financieel fonds binnen onze gemeente waarvoor geregeld wordt gecollecteerd in onze kerkdiensten. Dit fonds is bestemd voor het grote onderhoud en of restauratie van ons monumentale kerkgebouw en of monumentale onderdelen daarvan zoals bijvoorbeeld het orgel, de preekstoel etc. Naast de collectes en eventuele specifieke giften voor dit onderhoud, wordt er ook geprobeerd om door de overheid beschikbaar gestelde subsidies te verkrijgen, dit is echter door de bezuinigingen de laatste jaren minimaal. De commissie ORF doet de kerkenraad voorstellen voor dit grote onderhoud en regelt ook de uitvoering daarvan.
Leden van de commissie zijn:

Henk Sweersvoorzitter/secretaris
Harrie de Paterafgevaardigde namens de Kerkenraad