Kerkblad en dienstrooster

Kerkblad

Ons kerkblad heeft als naam “De Klepel” , komt zes keer per jaar uit en wordt per mail verspreid aan de leden en vrienden.

Redactieadres:
mw. Irene Rol – Hellemans
email: klepelnieuwkoop@gmail.com

Dienstrooster

Dienstrooster 2023/2024 Remonstranten Nieuwkoop, aanvang 10 uur  – link naar de uitzendingen: https://nieuwkoop.remonstranten.nl/online-diensten/

 • 4 juni, 10.00 uur ds Friso Boogerd
 • 18 juni, 10.00 uur                   ds. Laura van Asselt
 • 2 juli. 10.00 uur                      ds. Marthe de Vries
 • 16 juli, 10.00 uur                    ds. Alexander Overdiep
 • 30 juli, 10.00 uur                    ds. André Meiresonne
 • 13 augustus 10.00 uur           ds. Sjerp van der Vaart
 • 27 augustus 10.00 uur           ds. Foeke Knoppers
 • 3 september 10.00 uur          Startdienst Gereformeerden
 • 17 september 10.00 uur Startdienst ds. Laura van Asselt
 • 1 oktober 10.00 uur                Jan van Aller
 • 8 oktober 10.00 uur Oecumenische GvK dienst,Herv Kerk NIeuwkoop
 • 15 oktober 10.00 uur P. Kattenberg
 • 22 oktober 10.00 uur Remonstrantse streekdienst in Waddinxveen
 • 29 oktober 10.00 uur L van Asselt (wintertijd)
 • 12 november 10.00 uur J. Röselaars
 • 26 november 10.00 uur L van Asselt, Gedachtenisdienst
 • 3 december 10.00 uur      gez met G, 1e advent
 • 10 december 10.00 uur   ds. Japke van Malde, 2e advent
 • 24 december 21.00 uur Kerstavond, ds L. van Asselt gez
 • 25 december 10.00 uur Kerstmorgen, gez
 • 7 Januari 2024 21.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst
 • 14 januari 10.00 uur             ds. Jan van Aller
 • 28 januari 10.00 uur              ds. Laura van Asselt
 • 4 februari 10.00 uur               Streekdienst in Boskoop
 • 11 februari 10.00 uur             ds. Friso Boogerd
 • 25 februari 10.00 uur             ds. Laura van Asselt
 • 10 maart 10.00 uur                ds. Japke van Malde
 • 24 maart 10.00 uur                Palmpasen ds. Laura van Asselt
 • 28 maart 20.00 uur                Witte donderdag ds. Joel Vlasblom
 • 31 maart 10.00 uur                Pasen, gez.
 • 7 april 10.00 uur                    ds. Laura van Asselt, aansluitend ALVV
 • 21 april 10.00 uur                  ds. J. Berkvens
 • 5 mei   10.00 uur                   ds. M. de Vries
 • 12 mei 10.00 uur                   ds. Dick Peters
 • 19 mei 10.00 uur                   Pinksteren,  gez.
 • 2 juni 10.00 uur                     ds. Laura van Asselt
 • 16 juni 00 uur                       ds. Tjaard Barnard
 • 30 juni 00 uur                       ds. Foeke Knoppers
 • 14 juli 00 uur                         ds. Laura van Asselt
 • 28 juli 00 uur                        ds. R. Philipp
 • 4 augustus 10.00 uur          ds.Johan Tromp
 • 25 augustus 10.00 uur        ds. I.L. Tan