Kerkblad en dienstrooster

Ons kerkblad heeft als naam “De Klepel” en komt zes keer per jaar uit en wordt per mail verspreid aan de leden en vrienden

Redactieadres:
mw. Irene Rol – Hellemans
email: klepelnieuwkoop@gmail.com

Dienstrooster 2022 Remonstranten Nieuwkoop, aanvang 10 uur  – link naar de uitzendingen: https://nieuwkoop.remonstranten.nl/online-diensten/

28 augustus: ds Tjaard Barnard

4 september: gezamenlijke startdienst met de gereformeerden

11 september: afscheidsdienst ds Japke van Malde – aanvangstijd 15 uur

25 september: ds Sandra van Zeeland

9 oktober: Oecumenische dienst in Nieuwkoop

16 oktober: ds Friso Boogerd

23 oktober: streekdienst in onze kerk, o.l.v. Carolien Guttering

13 november: dienst met lekenpreek (wethouder Nieuwkoop) verzorgd door de gereformeerden en remonstranten samen

20 november: gedachtenisdienst o.l.v. ds Japke van Malde

27 november: 1e advent, gezamenlijke dienst met gereformeerden

4 december: 2e advent ds Martine Wassenaar

18 december: 4e advent ds Laura van Asselt

24 december 21 uur: kerstavond, dienst o.l.v. ds Joël Vlasblom