Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad per maart 2023:

dr Tjaard BarnardPredikanttjaardbarnard@hotmail.com
Harrie de PaterVoorzitterh.de.pater@casema.nl
Gerda d’ArnaultSecretarisremonstranten.nieuwkoop@gmail.com
Willem KuijfPenningmeester (geen lid KR)wpm.kuijf@hetnet.nl
Inge Brouwerlidibrouwervanwieringen@gmail.com
Irene Rol-Hellemanslid (Klepel en website)klepelnieuwkoop@gmail.com
Wanda den Bestenlidwandadenbesten@outlook.com

Secretariaat en postadres:
mw. G. d’Arnault
Chrysantenstraat 38
2431 XL Noorden
Tel: 0172-408865
Email: Remonstranten.nieuwkoop@gmail.com
Bankrekeningnummer: Rabobank NL04RABO0127087443 t.n.v. Remonstrantse gemeente Nieuwkoop.