Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad per maart 2019:

 

mw. ds. Japke van Maldepredikantjapkevanmalde@gmail.com
Harrie de PaterVoorzitterh.de.pater@casema.nl
Gerda d’Arnaultsecretarisremonstranten.nieuwkoop@gmail.com
Anja IJsselstijnpenningmeesteranja.Ijsselstijn@hetnet.nl
Inge Brouwerlidibrouwervanwieringen@gmail.com

 

Secretariaat en postadres:
mw. G. d’Arnault
Chrysantenstraat 38
2431 XL Noorden
Tel: 0172-408865
Email: Remonstranten.nieuwkoop@gmail.com
Bankrekeningnummer: Rabobank NL04RABO0127087443 t.n.v. Remonstrantse gemeente Nieuwkoop.