Wiki

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op deze pagina vind je documenten, achtergrondinformatie en hulpmiddelen met betrekking tot toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Remonstrantse Broederschap: De AVG Presentatie zoals deze op 8 mei 2018 op het Landelijk Bureau van de Remonstrantse Broederschap voor de Remonstrantse Gemeenten en Instellingen is verzorgd; Een Handleiding van het Ministerie van Justitie & Veiligheid over de AVG en de Uitvoeringswet (UAVG); Een Tien-stappenplan over invoering van de AVG. informatief om op het scherm te bekijken; niet geschikt om zelf af te drukken.   Formeel / Regelgeving De EU-Verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’   Hulpmiddelen volgen   Relevante verwijzingen de Autoriteit Persoonsgegevens; de webpagina over de AVG van PKN.. (Lees verder)

Vrijheid van godsdienst

Wanneer religie en humor samenkomen gaat dat vaak samen met (religie)kritiek. Een religieuze grap – hoe hard ook – is overigens wel de mildste vorm van religiekritiek.

Mijn God kan tegen een grapje

Wie om zichzelf kan lachen, zal anderen niet zo snel van godslastering betichten. Mijn God kan tegen een grapje.  Lees verder

Christus eerste religiecriticus Als je er goed bij stil staat was Christus zelf de eerste religiecriticus. Als je er de bijbelverhalen op na slaat kom je tal van situaties tegen waarin Hij tegen de godsdienstige normen van zijn tijd ingaat. Hij had ongezouten kritiek op de uitwerking van geloofstradities en op het handelen van religieuze voormannen. Dat leverde soms geestige taferelen op, bijvoorbeeld toen Jezus de kramen van de verkopers in de. (Lees verder)

Theologie

Als het gaat over de ‘kenbaarheid’ van God dan is theologie natuurlijk bij uitstek het vakgebied dat zich daar mee bezighoudt. De theologie bestudeert de inhoud van het christelijk geloof. Wat weten wij van God? Hoe ervaren we God? Kunnen we God werkelijk kennen? Kan de theologie God echt ‘in kaart brengen’? Een remonstrant weet: God laat zich in elk geval niet kennen in een pasklaar antwoord ‘op al uw vragen’.

Mijn God laat zich niet kennen

Mijn God laat zich niet kennen, maar wij kunnen onszelf aan de ander laten zien – in onze kwetsbaarheid en verdriet en medemenselijkheid.  Lees verder

Remonstrantse theologie God laat zich niet kennen in een pasklaar antwoord kenmerkt bijna 400 jaar remonstrantse theologie: het bijna natuurlijke verzet tegen dogmatiek en de nadruk op. (Lees verder)