Wiki

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Theologie

Als het gaat over de ‘kenbaarheid’ van God dan is theologie natuurlijk bij uitstek het vakgebied dat zich daar mee bezighoudt. De theologie bestudeert de inhoud van het christelijk geloof. Wat weten wij van God? Hoe ervaren we God? Kunnen we God werkelijk kennen? Kan de theologie God echt ‘in kaart brengen’? Een remonstrant weet: God laat zich in elk geval niet kennen in een pasklaar antwoord ‘op al uw vragen’.

Mijn God laat zich niet kennen

Mijn God laat zich niet kennen, maar wij kunnen onszelf aan de ander laten zien – in onze kwetsbaarheid en verdriet en medemenselijkheid.  Lees verder

Remonstrantse theologie God laat zich niet kennen in een pasklaar antwoord kenmerkt bijna 400 jaar remonstrantse theologie: het bijna natuurlijke verzet tegen dogmatiek en de nadruk op. (Lees verder)

Polarisatie van geloof en wetenschap

Dat wetenschap en geloof elkaar automatisch uitsluiten is een opvatting waar de remonstranten niet in meegaan. Sterker nog: ze geloven helemaal niet in die polarisatie van geloof en wetenschap. Dat wetenschap beter zou zijn dan religie of andersom juist geloof de wetenschap overtreft, zijn allebei beweringen waar een remonstrant niets mee kan. Liever kijken remonstranten naar wat geloof en wetenschap met elkaar verbindt.

Mijn God begon met de oerknal

Mijn God begon met de oerknal. Wat geloven de Remonstranten? Heeft God het heelal gemaakt door de oerknal? Of heeft de mens God gemaakt na de oerknal?  Lees verder

Nieuwsgierigheid schepping Het is goed om je te realiseren dat zowel wetenschap als geloof worden gedreven door nieuwsgierigheid naar de schepping. Beide disciplines proberen antwoorden te vinden op vragen over hoe de wereld – inclusief de mens. (Lees verder)