De predikant

Even voorstellen … Japke van Malde

japke2016Sinds 2010 ben ik aan de remonstrantse gemeente van Nieuwkoop verbonden als part-time predikant. Mijn uitgangspunt is: de vrijheid om te geloven op onze eigen manier geeft ruimte om op een intensieve manier met elkaar in gesprek te gaan over levensbeschouwing, religie, het christendom en de bijbel. Bijbelverhalen zijn voor mij daarbij een inspirerende bron en ik probeer altijd de verhalen te spiegelen aan onze eigen werkelijkheid – heel verrijkend.
Ik houd er van om vragen te stellen bij en vanuit de tekst en om over de antwoorden met elkaar te gaan praten.

Voor ik voor de remonstranten ging werken (in 2009) was ik werkzaam in het onderwijs: eerst als onderwijzeres op basisscholen, later als docent levensbeschouwing en godsdienst op pabo’s. Mijn part-time studie theologie in deze onderwijsjaren en de ervaringen om af en toe in kerkdiensten voor te mogen gaan, leidde uiteindelijk tot de keuze om predikant te worden. Van 2009 tot 2018 was ik predikant van de landelijke jongerengemeente Arminius en van 2016 tot 2021 was ik ook predikant in Amsterdam bij de remonstrants – vrijzinnige gemeente Vrijburg, met een speciale opdracht heb voor het pastoraat onder “jongeren” tot 45 jaar.