Dienstrooster

DIENSTROOSTER 

Om de week is er een dienst in onze Kerk van de Remonstrantse gemeente. De gereformeerde PKN gemeente organiseert een dienst op de andere zondag in de Remonstrantse Kerk. Een aantal diensten zijn bedoeld voor beide gemeenten.

De diensten vangen aan om 10.00 uur.

 • 28 maart 20.00 uur               Witte donderdag ds. Joel Vlasblom ism Min Ghesellen
 • 31 maart 10.00 uur                Pasen, gezamenlijke dienst, gereformeerde voorganger
 • 7 april 14.30 uur                    afscheid ds. Laura van Asselt, beëdiging ds Tjaard Barnard
 • 21 april 11.00 uur                  ALVV
 • 5 mei   10.00 uur                   ds. M. de Vries
 • 12 mei 10.00 uur                   ds. Dick Peters
 • 19 mei 10.00 uur                   Pinksteren, gereformeerde voorganger ds Ruurd van der Weg
 • 2 juni 10.00 uur                     ds. Japke van Malde
 • 16 juni 00 uur                        ds. Tjaard Barnard
 • 30 juni 00 uur                       ds. Foeke Knoppers
 • 14 juli 00 uur                         ds. Jesse Gruiters
 • 28 juli 00 uur                         ds. R. Philipp
 • 11 augustus 10.00 uur          ds.Johan Tromp
 • 25 augustus 10.00 uur         ds. I.L. Tan
 • 1 september 10 uur.              Start dienst, nader in te vullen
 • 15 september, 10 uur            Film, geen dienst
 • 29 september, 10 uur            ds Koen Holtsapffel
 • 13 oktober, 10 uur                  Oecomenische dienst
 • 27 oktober, 10 uur                  Streekdienst Nieuwkoop, ds R. Schreuder
 • 10 november 10 uur               Gedachtenisdienst
 • 24 november 10 uur               ds Jan Douwes
 • 1 december 10 uur                  gezamenlijke dienst G/R
 • 15 december 10 uur                derde advent, ds Japke van Malde
 • 24 december 19.00 uur          Kerstavond, ds Jesse Gruiters
 • 25 december 10 uur               Gezamenlijke dienst G/R

Maar LET OP: 

Dat is het jaarrooster -voor het laatst bijgewerkt op 8-3-2024

Actueel: https://nieuwkoop.remonstranten.nl/agenda/
U vindt de link ook op deze website rechtsboven in de zwarte balk (Agenda).