Overigen

Autodienst
Autodienst Wilt u gebruik maken van de autodienst dan wordt u verzocht om, bij voorkeur de zaterdag ervoor, contact op te nemen met een kerkenraadslid.

College van gastheren en gastvrouwen
College van gastheren en gastvrouwen De gastheren en gastvrouwen verzorgen hand- en spandiensten tijdens de kerkdiensten.

Koffiedienst
In de diensten waarin onze eigen predikant voorgaat, wordt na afloop koffie of thee geschonken in de kerk en bij hoogtijdagen in de Kosterij door leden van de koffiedienst.

Bloemenkring
Met elkaar zorgt men ervoor dat er in elke dienst een boeket bloemen in de kerk staat, dat na afloop als groet van de gemeente naar een bestemming wordt gebracht. Info: Marjanne Ruijs tel: 0172-435552

Leeskring
De leeskring komt acht keer per jaar bijeen, steeds bij één van de deelnemers thuis. Elke deelnemer aan de leeskring kan een (vooraf door hem/haar gelezen boek) inbrengen. Degene die een boektitel heeft ingebracht geeft tevens achtergrondinformatie over schrijver én boek en over het literaire gehalte van het boek. Contactpersoon: Bep Aartse, bepaartse@gmail.com

Archiefbeheer
Een kerkarchief heeft een cultuurhistorische waarde. De volgende stukken komen in aanmerking om aan het archief van de remonstrantse gemeente Nieuwkoop afgedragen te worden:
* Notariële akten en overeenkomsten
* Gemeenteblad de Klepel
* Jaarprogrammaboekjes en kerstgroet
* Gemaakte agenda’s, notulen en correspondentie (ontniet en zonder paperclips)
* Boekhouding
* Alle stukken die op ledenvergaderingen worden gepresenteerd
* Foto’s en fotoboeken – omschreven en gedateerd.
* Het advies van de Taakgroep Remonstrants Erfgoed is, om van ter zake doende e-mails een geprint exemplaar op kwaliteitspapier te maken om blijvend in het archief te kunnen worden opgeborgen.
Voor contact: Bep Aartse

Gebruiksvergunning kerkgebouw

In verband met de veiligheid zijn er een aantal regels en voorschriften voor het gebruik van het kerkgebouw. Op de naleving hiervan worden er regelmatig interne en externe controles uitgevoerd.Veiligheidscoördinator is Harrie de Pater, tel. 0172-571131

Werkgroep kerktuin
In de kerktuin wordt door de leden van deze werkgroep met veel energie en enthousiasme gewerkt aan de verzorging van dit unieke stukje grond.
Contactpersoon: Inge Brouwer