Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

12 september: startdienst

1 september 2021

Op zondag 12 september vieren we samen met de gereformeerden de startdienst. We lezen de gelijkenis over de talenten, een verhaaltje over het vermeerderen van geld, goed investeren en zorgen dat de opbrengst zo hoog mogelijk is - een schoolvoorbeeld van kapitalisme. Of niet? Kunnen we het ook anders lezen,

Lees verder

Vanaf 16 mei gaan we voorzichtig beginnen met diensten waarbij weer mensen welkom zijn. Omdat velen gevaccineerd zijn, en zo langzamerhand ook landelijk sprake is van versoepelingen, willen we met een kleine groep beginnen: op 16 mei zijn er tien mensen welkom bij de dienst van Koen Holtzapffel. U moet

Lees verder

Vanaf 24 januari gaan we online diensten aanbieden, omdat we vanwege de lockdown nog steeds geen kerkgangers in de kerk kunnen ontvangen. De dienst van 24 januari wordt een dag eerder opgenomen en daarna op you tube gezet, u kunt via ons e-mailadres de link toegestuurd krijgen. Daarna hopen we

Lees verder