Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

De Heer regeert

14 juli 2024

Op weg naar een gemeentelid in Montfoort kwam Tjaard Barnard een groot bord tegen: 'De Heer regeert!'. Het was vlak voordat het kabinet op het bordes zou staan. Deze mededeling was waarschijnlijk eerder een geloofsuiting dan een impliciete kritiek op de nieuwe regering. Maar goed, vermakelijk was het wel.Maar wat

Lees verder

Sommige goedbedoelde aanmoedigingen helpen niet, maar zijn eigenlijk contraproductief. In deze preek probeert Tjaard Barnard een lans te breken voor aanvaarding en je minder zorgen te maken. Niet dat dat natuurlijk gemakkelijk is... website-240616-Nieuwkoop-werken-aan-herstel.docxDownloaden

Lees verder

Op zondag 7 april is de nieuwe predikant Tjaard Barnard bevestigd door de scheidende predikant Laura van Asselt. De tekst van de dienst is onderaan deze pagina te downloaden. 240407-Nieuwkoop-bevestiging-TjaardDownloaden

Lees verder

Agenda

Collecte

Nu steeds meer mensen de kerkdiensten on-line volgen en sommige kerkbezoekers geen geld meer op zak hebben, is er de mogelijkheid de collecte te storten op de bankrekening van de Kerk. U kunt de onderstaande QR-code gebruiken via de camera-app op uw mobile telefoon, of via deze link.

Of gewoon storten op de bankrekening van de Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop
IBAN: NL04 RABO 0127 0874 43