Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

Dominee Laura van Asselt keert terug naar de gemeente Nieuwkoop. Op 12 Februari om 15.00 zal zij worden bevestigd tijdens de dienst door ds Tjaard Barnard. Zij zal deze functie combineren met haar aanstelling als predikant bij de Remonstrantse Gemeenten in Leiden en Alphen aan de Rijn. Van augustus 1999

Lees verder

Sfeervolle Kerstavonddienst

27 december 2022

Met orgelspel en kerstliederen werden de bezoekers in de sfeervol versierde kerk verwelkomd. Aan de hand van teksten van Jesaja en Lucas vond een bespiegeling plaats op wat Kerst kan betekenen voor mensen in nood door onze voormalige stagiair Joël Vlasblom. De dienst werd opgevrolijkt door een Medley op gitaar

Lees verder

Tijdens een druk bezochte dienst op 13 november de Nieuwkoopse wethouder Tom de Kleer (Maatschappelijk werk, Gezondheidszorg, Energietransitie en Kunst en Cultuur) in op het Thema van de Dienst "Een goede samenleving". Zijn persoonlijke motivatie en visie kwam hierbij aan bod, waarbij samenwerking en open staan voor elkaar belangrijke elementen

Lees verder