Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

Op Witte donderdag werd het avondmaal servies weer opgepoetst voor de dienst onder leiding van onze dominee Laura van Asselt. Zij stond stil bij de betekenis van deze dagen voor ons allen. Onder begeleiding van Simon Stelling zong Min Ghesellen en zorgde zo voor een feestelijk tintje.

Lees verder

Op 12 februari werd dominee Laura van Asselt bevestigd door ds Tjaard Barnard in aanwezigheid van de gemeente, collega's uit de regio en familie tijdens een feestelijke dienst. Een afgeladen kerkje, dat gaf meteen een geweldige sfeer. Zowel Tjaard als Laura hadden een band uit hun opleidingstijd en memoreerden beiden

Lees verder

Dominee Laura van Asselt keert terug naar de gemeente Nieuwkoop. Op 12 Februari om 15.00 zal zij worden bevestigd tijdens de dienst door ds Tjaard Barnard. Zij zal deze functie combineren met haar aanstelling als predikant bij de Remonstrantse Gemeenten in Leiden en Alphen aan de Rijn. Van augustus 1999

Lees verder