Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

Op 7 januari werd tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst stilgestaan bij het feit dat onze organisten Atie Kroon en Henk van 't Hoff al weer hun respectievelijke vijfde en vierde jubileum vieren als organist/pianist tijdens de zondag diensten. Ze werden toegesproken en in de bloemen gezet, hierna vond een verrassingsconcert plaats door

Lees verder

Auteur Anneke Groen gaf op 19 oktober een lezing over het boek Eindeloos Ouderschap dat zij in 2017 samen met Herman Vuijsje schreef.De ochtend met lunch werd door de Activiteiten- en Contact Commissie (kortweg ACC) georganiseerd, bijgestaan door een afvaardiging van de Gereformeerde kerk. De opkomst was overweldigend; meer dan

Lees verder

Op 17 September vond een feestelijke startdienst plaats waarin onze dominee Laura van Asselt voor ging. Onder begeleiding op de vleugel van koordirigent Simon Stelling, werd een mooie variatie aan liederen gezongen. Ook speelde hij tijdens de dienst een nocturne van Chopin. Tijdens de preek hield de Dominee een beschouwing

Lees verder

Agenda

Collecte

Nu steeds meer mensen de kerkdiensten on-line volgen en sommige kerkbezoekers geen geld meer op zak hebben, is er de mogelijkheid de collecte te storten op de bankrekening van de Kerk. U kunt de onderstaande QR-code gebruiken via de camera-app op uw mobile telefoon, of via deze link.

Of gewoon storten op de bankrekening van de Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop
IBAN: NL04 RABO 0127 0874 43