Remonstranten Nieuwkoop

Meer berichten
Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

14 maart 2017

Op 12 maart hield dokter Pieter Sluis zijn "preek van de leek" over de vrijheid die hij zelf ervaart en ervaren heeft. U vindt de preek hier: preek dokter Sluis 12mrt17  

Lees verder

Veertig dagen

28 februari 2017

Het getal veertig is veelbetekenend: het volk Israël zwierf onder leiding van Mozes veertig jaar door de woestijn, in die tijd werd uit het volk dat uit Egypte was getrokken een nieuwe generatie geboren, die uiteindelijk het beloofde land Kanaän binnentrok. Mozes was veertig dagen op de berg, om van

Lees verder

Nieuwsbrief maart 2017

24 februari 2017