Remonstranten Nieuwkoop

 

 

Klik hier voor de agenda
Meer berichten
Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

Drie korte podcasts (totaal ¾ uur) over het Bijbelboek Ruth, een familie- of migratiedrama met een happy end. Oude en actuele kernwaarden komen voorbij: diversiteit, trouw en solidariteit.  Muzikale intermezzi met songs van o.a. Woody Guthrie, Annie M.G. Schmidt en Frank Sinatra, maar ook ‘Wien Neêrlandsch bloed door d ‘aderen

Lees verder

Op zondag 13 september starten we het nieuwe seizoen met een dienst in onze eigen kerk, geleid door onze predikant Japke van Malde en met muziek en zang door Henk van 't Hoff. Als thema kozen we "Een nieuw begin", en we lezen verder in Genesis: over Noach die na

Lees verder

Bij het recente noodweer in Azië hoor je wel eens dat rampspoed een waarschuwing of zelfs een straf van God is. In de coronacrisis krijgt de natuur dezelfde krachten toebedeeld, is dat een nieuwe vorm van geloven? Sommige filosofen vinden van wel. We lezen op zondag 9 augustus het zondvloedverhaal

Lees verder