Remonstranten Nieuwkoop

Meer berichten
Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

In de vitrine achter in de kerk is de "Bijbel" van Philippe Lechermeier en Rebecca Dautremer nu open geslagen bij een afbeelding van een reiziger, die met zijn rugzak onderweg is en met een open blik de wereld in kijkt. Het hoort bij het feest van de Geest, Pinksteren, en de

Lees verder

Pinksteren

14 mei 2016

Geschreven door Japke van Malde  We leven in een beeldcultuur: om iets duidelijk te maken gebruiken we vaak metaforen of beelden die verwijzen naar iets anders. Ook in de bijbel wordt gebruik gemaakt van beelden, zoals in de eerste verzen van Genesis: 11 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De

Lees verder

VAN DE KERKENRAAD Verslag van de algemene jaarvergadering van 13 maart 2016 Op zondag 13 maart vond onze jaarlijkse algemene vergadering plaats, waarin de kerkenraad en de besturen van de diverse commissies en werkgroepen verantwoording aflegden over het gevoerde beleid in 2015. Het aantal leden en vrienden is redelijk op

Lees verder