Nieuwkoop

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

Vanaf 16 mei gaan we voorzichtig beginnen met diensten waarbij weer mensen welkom zijn. Omdat velen gevaccineerd zijn, en zo langzamerhand ook landelijk sprake is van versoepelingen, willen we met een kleine groep beginnen: op 16 mei zijn er tien mensen welkom bij de dienst van Koen Holtzapffel. U moet

Lees verder

Vanaf 24 januari gaan we online diensten aanbieden, omdat we vanwege de lockdown nog steeds geen kerkgangers in de kerk kunnen ontvangen. De dienst van 24 januari wordt een dag eerder opgenomen en daarna op you tube gezet, u kunt via ons e-mailadres de link toegestuurd krijgen. Daarna hopen we

Lees verder

Drie korte podcasts (totaal ¾ uur) over het Bijbelboek Ruth, een familie- of migratiedrama met een happy end. Oude en actuele kernwaarden komen voorbij: diversiteit, trouw en solidariteit.  Muzikale intermezzi met songs van o.a. Woody Guthrie, Annie M.G. Schmidt en Frank Sinatra, maar ook ‘Wien Neêrlandsch bloed door d ‘aderen

Lees verder