Home

Waar staan we voor?

Wie kan oordelen over het geloof van een ander? Al vanaf de oprichting van hun broederschap hebben Remonstranten gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor Remonstranten een essentieel begrip. Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten.

Actueel

Met een feestelijke en druk bezochte dienst nam onze dominee op 11 september, 12,5 jaar na haar komst, afscheid omdat zij met emeritaat ging. In de kerktuin vond de ontvangst plaats met koffie en thee. De dienst werd muzikaal omlijst door Henk van 't Hoff, piano en Cain Brouwer, slagwerk.

Lees verder

Het 200 jarig Remonstrants kerkgebouw opent haar deuren voor de Expositie " Remonstrantse Kerk vroeger en Nu" op 10 en 11 september en op 17 en 18 september. Ook de kosterij, die in 1828 werd gebouwd, opent haar deuren tijdens de Monumentendag op 10 september van 10 tot 13.30 uur.

Lees verder

Een gedenkwaardige en vooral feestelijke dienst Vaak hoor je: het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Maar wat geeft het een goed gevoel als je bij binnenkomst vrijwel alle stoelen en banken gevuld ziet. Daar was ook alle reden toe, want we herdachten dat het de leden

Lees verder