Laura van Asselt leidt de dienst

Laura van Asselt leidt de dienst
Datum 26 maart
Tijd 10:00 uur

Onze dominee Laura van Asselt gaat voor tijdens deze dienst. Aansluitend aan de dienst van 26 maart zal de Algemene Leden en Vrienden Vergadering plaats vinden. Leden en Vrienden van de Remonstrantse Kerk ontvangen hiervoor separaat een uitnodiging en de stukken. Anja IJsselstijn zal na 9 jaar afscheid nemen als penningmeester van de Kerkenraad en Wanda den Besten zal worden voorgedragen als nieuw lid hiervan.

Agenda