Pinksteren

Pinksteren
Datum 9 juni
Tijd 10:00 - 11:00 uur

Op 9 juni vieren we Pinksteren met onze eigen predikant Japke van Malde.

Pinksteren is in het moderne christendom een van de belangrijkste feesten. In dit feest staat onder meer geloven, bezieling en de Heilige Geest centraal. Ook wordt er in het Pinksterfeest veel van de identiteit van de verschillende kerken duidelijk.  In deze dienst gaan we na hoe we Pinksteren kunnen verstaan in een wereld waarin de Heilige Geest soms ver weg lijkt en er veel diversiteit bestaat.  Het belooft een mooie dienst te worden. Wees welkom!
Na de dienst is er “oecumenisch koffie drinken”: alle kerkgangers uit het dorp komen samen in de RK kerk om samen koffie en thee te drinken.

Agenda