Startdienst: aanvang 11.30 uur

Datum 15 september 2019
Tijd 11:30 - 12:30 uur

Ook dit jaar verleent het remonstrants koor Min Ghesellen o.l.v. Simon Stelling medewerking aan onze startdienst.
Let op: aanvang 11.30 uur ! Thema van komend jaar is “Rituelen” en dat zetten we neer met een fototentoonstelling over twee rituelen: het den halen in Noorbeek (Limburg) en de nieuwjaarsduik in Scheveningen.
De fotograaf Hans van Egdom zal de preek (van de leek) verzorgen deze zondag, en zijn eigen fascinatie voor rituelen onder uw aandacht brengen. Hij fotografeerde op vele plekken in de wereld rituelen (Oranjemarsen in Ierland, processies in  Spanje en Italië, rituelen bij boeddhistische tempels in Azië (zie foto hiernaast) en ochtendgymnastiek in China.

Voorganger is ds Japke van Malde.

Agenda