3 september 2022

28 augustus viering 200 jaar

Geschreven door irene

Een gedenkwaardige en vooral feestelijke dienst

Vaak hoor je: het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Maar wat geeft het een goed gevoel als je bij binnenkomst vrijwel alle stoelen en banken gevuld ziet. Daar was ook alle reden toe, want we herdachten dat het de leden van onze kerkgemeenschap 200 jaar geleden lukte om een geheel nieuw kerkgebouw te realiseren. Ook in die tijd  geen geringe prestatie.

En de dienst werd geleid door Tjaard Barnard , de predikant die ruim 25 jaar geleden als proponent in Nieuwkoop startte; en ook dat bleef zeker niet onopgemerkt.

Uit de preek van Tjaard bleek dat de Nieuwkoopse periode ook nu nog steeds een belangrijke rol in zijn leven speelt.  Er werden heel wat ervaringen uit die begintijd opgehaald. Als voorbeeld vertelde Tjaard dat hij als beginnend predikant op huisbezoek bij kersverse ouders niet meteen over de doop wilde beginnen. Na ruim een half uur bracht hij het voorzichtig ter sprake, waarop de ouders zeiden: eindelijk dominee, we dachten dat u er nooit over zou beginnen. In zijn huidige gemeente Rotterdam vertelt Tjaard deze anekdote in voorkomende gevallen nog steeds, waarna men  snel tot de kern van het gesprek komt.

Maar niet alleen het verleden, ook de toekomst kwam aan de hand van een tekst uit Prediker aan de orde: “ Vroegere generaties zijn vergeten en ook komende zullen weer vergeten worden” Dit mede naar aanleiding van de predikantenborden waarop de voorgangers uit de afgelopen 400 jaar staan vermeld. Al hun noeste arbeid kan waarschijnlijk niet voorkomen dat de kerk andere vormen moet vinden om toekomstige generaties te inspireren. Want er zal altijd behoefte zijn aan een plek waar mensen elkaar willen ontmoeten, rituelen in stand willen houden, elkaar troost willen bieden, willen omzien naar elkaar. Iets waar ook de huidige generatie gemeenteleden nog volop aan kan bijdragen.

Na een korte koffiepauze ( met appeltaart !) zette Henk van ’t Hoff een door hem gemaakte lofzang in, waarin Tjaards voorliefde voor appeltaart uitgebreid bezongen werd.

FEESTELIJKHEDEN: appeltaart, een lied, een Predikant uit 1822, een boom en Toast

Hierna zong de hele gemeente de uit volle borst de Shaffy liederen  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder en We zullen doorgaan.  Liedteksten die prachtig aansloten op het thema van deze zondag. Aansluitend toonde Harrie de Pater zich in de rol van ds. Bonga – de predikant ten tijde van de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw in 1822- een getalenteerd acteur. 

Een even informatieve als geestige weergave van het wel en wee in die tijd. Wellicht dat de volledige tekst in De Klepel kan worden opgenomen.

En de door Janouk Brouwer en Marja van Beek ingerichte vitrinekast met foto’s uit heden en verleden bood een mooi overzicht van de gebeurtenissen rond ons kerkje. 

Hierna werd ter gelegenheid van 200-jarige bestaan van ons kerkje door Tjaard een appelboom geplant, waarna in een zonovergoten kerktuin de glazen werden gevuld en een keur aan hapjes werd  rond gedeeld. 

Kortom een inspirerende en zeer geslaagde dienst, waarop ook al diegenen die aan de voorbereiding veel tijd besteed hebben, met voldoening terug kunnen kijken. 

Gerelateerd