24 februari 2023

Intrede dominee Laura van Asselt

Geschreven door irene

Op 12 februari werd dominee Laura van Asselt bevestigd door ds Tjaard Barnard in aanwezigheid van de gemeente, collega’s uit de regio en familie tijdens een feestelijke dienst. Een afgeladen kerkje, dat gaf meteen een geweldige sfeer. Zowel Tjaard als Laura hadden een band uit hun opleidingstijd en memoreerden beiden hun mooie periode als dominee in Nieuwkoop. Zoals advocaten een wettekst totaal verschillend kunnen uitleggen, kunnen theologen een Bijbeltekst verschillend interpreteren. Aan de hand van een essay van Cornelis Verhoeven gaf Laura tijdens deze dienst daar een voorbeeld van. Een nieuw lid en een vriend werden tijdens de dienst welkom geheten. De voorzitter van de Kerkenraad sprak dominee van Asselt toe waarna tijdens een gezellig samenzijn op haar komst werd getoast en de gemeente haar ontmoette en feliciteerde met haar benoeming.

Gerelateerd