Doneren

De remonstrantse gemeente in Nieuwkoop bouwt voort op een lange traditie.  In 2023 is ds Laura van Asselt benoemd. Om haar plannen verder uit te kunnen voeren is iedere donatie welkom. De remonstrantse kerk is ANBI geregistreerd. Mocht u uw donatie voor een periode van 5 jaar willen vastleggen (hetgeen fiscale voordelen kan opleveren), neem dan contact op met onze voorzitter Harrie de Pater. e-mail: h.de.pater@casema.nl.

Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop
IBAN: NL04 RABO 0127 0874 43