9 januari 2019

Wij zijn solidair met jou ..

Een blog van Jan Berkvens:
Deze week verscheen de Nederlandse vertaling van de zogeheten Nashvilleverklaring. Deze verklaring, opgesteld in het Amerikaanse Nashville door streng gelovigen, komt voort uit de grote moeite die zij hebben met homoseksualiteit, de openstelling van het huwelijk en transgenderrealiteit.
Hoewel iedereen mag opstellen wat hij of zij wil, zie ik de schade die een dergelijke verklaring teweegbrengt. Niet alleen bij mensen tegen wie de verklaring is opgesteld, maar ook bij mensen die moeite hebben met het standpunt van de kerk. Ook bij mensen die tot die strengere kerken behoren. De Remonstranten hebben zich al lang geleden solidair verklaard met de LHBTQ-gemeenschap en blijft solidair met eenieder die veelzijdigheid belangrijker vindt dan een weg die anderen uitsluit. De verklaring van de Remonstranten verandert dus niet: wij zijn solidair met jou!

Lees meer op: https://www.remonstranten.nl/blog/actueel/wij-zijn-solidair-met-jou-nashvilleverklaring/

Gerelateerd