6 oktober 2018

Van start gegaan….

In de startdienst in september hebben we het nieuwe jaarthema stevig neer gezet: Geloven in vrijheid. Als gast hadden we Farah Karimi, tot voor kort directeur van Oxfam Novib in Nederland, die het thema op een bijzondere wijze toespitste op haar eigen levensverhaal.
Tijdens de komende huiskamerbijeenkomsten in oktober (donderdag 18 en dinsdag 30 oktober) zullen we met elkaar in gesprek gaan over de vragen die Farah ons en zichzelf stelde: wat doen we met onze vrijheid?
De meesten van ons zijn geboren in een vrij land, Nederland is één van de veiligste samenlevingen ter wereld. Toch kunnen we onvrijheid ervaren, degenen die de oorlog hebben mee gemaakt, hebben hun eigen herinneringen daar aan.
Vrijheid is een groot goed, en als remonstranten hebben we dat van meet af aan in het vaandel staan. Ons kerkgenootschap is ontstaan vanuit de drang naar vrijheid, de drang om te geloven in een vrije wil van de mens. Volgend jaar is dat 400 jaar geleden, dat zal uitgebreid herdacht worden en gevierd worden in 2019. We beginnen in januari, dan komt er weer een glossy uit die aan u allen zal worden opgestuurd. De kernwaarden van de Remonstranten komen daarin ter sprake, en daarbij is er ook veel aandacht voor het heden: wat betekent het om remonstrant te zijn in deze tijd?
In de loop van het voorjaar gebeurt er nog meer: een speciale kerkdienst in Rotterdam, en de vertelvoorstelling “Zit er nog rek in” (in april in Zwammerdam). Ook komt er een uitgave “vijf artikelen van de remonstranten” waarin de vijf V’s nader worden besproken: verdraagzaamheid, vrijheid, vriendschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Graag willen we u ontmoeten bij onze activiteiten, kijkt u bij de agenda.

Gerelateerd