Vacatures

19 september 2022

FEDERATIE GOUDA  zoekt  een tweede predikant
(8 – 12 uur per week)

De FederatieGouda is een samenwerkingsgemeente van de Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Gouda. Buiten dat zijn er ook directe leden en vrienden van de Federatie. Wij vinden  onze inspiratie  daar waar Christendom, Compassie en Cultuur elkaar raken.

Met elkaar vormen wij  een actieve gemeente, waarin zowel ouderen als jongeren, en gezinnen met kinderen aanwezig zijn. De Federatie beschikt niet over een eigen kerkgebouw. Eenmaal per 14 dagen wordt gekerkt in de Sint Joostkapel, eigendom van de PKN Gouda.

Op gemeentelijk niveau wordt samengewerkt met een aantal kerkgenootschappen en met de Raad van Kerken Gouda.

Wij zoeken een part-time predikant (8 – 12 uur per week) die:

-binding heeft met de vrijzinnige geloofsbeleving

-een universitaire studie heeft afgerond of bezig is met de  afronding hiervan

-pastorale betrokkenheid heeft en plezier heeft in de omgang met een diverse groep         

 mensen

-collegiaal is en plezier haalt uit samenwerken

-in staat is over de (kerkelijke) grenzen heen te kijken

– leiding kan geven aan groepen en kringen, en

-een aantal malen per jaar voor gaat in de kerkdienst


Aanstelling  geschiedt onder de arbeidsvoorwaarden van het betreffende kerkgenootschap. Verdere informatie over onze gemeente  vindt u op de website www.federatiegouda.nl

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 10  oktober 2022 per e-mail worden gestuurd  aan de secretaris van de FederatieGouda,  Nelleke van Dijk nellekevandijk@kpnmail.nl

Nadere inlichtingen  kunt u verkrijgen bij de de secretaris van de FederatieGouda, Nelleke van Dijk, 06 19192692 of nellekevandijk@kpnmail.nl